Colonlogo.jpg


Gatun and Chagres, Colon

bridgeatgamboa.jpg
Bridge at Gamboa
chagres.jpg
Chagres River
chagres_3.jpg
Map of Chagres
chagres1.jpg
Chagres River
chagres2.jpg
Chagres River
chagres3.jpg
Chagres River
chagres5.jpg
Chagres River
chagres6.jpg
Chagres River
formerfortchagres.jpg
Chagres
gatun.jpg
Former Settlement at Gatun
gatun1.jpg
Former Settlement at Gatun
gatun10.jpg
Dredging at Gatun
gatun11.jpg
Former Settlement at Gatun
gatun13.jpg
Chagres at Gatun
gatun14.jpg
Spillway Gatun Dam
gatun2.jpg
Former Settlement at Gatun
gatun3.jpg
Constructing the Locks at Gatun
gatun4.jpg
Street scene new Village Gatun
gatun5.jpg
Railroad Station at Gatun
gatun7.jpg
Dam Site at Gatun
gatun8.jpg
Electric Railway Gatun
gatun9.jpg
Gatun
gatunlh.jpg
Gatun Lighthouse
gatunlockspostcard.jpg
Gatun Locks
gatunstation.jpg
Old Gatun Station
gatuntower.jpg
Gatun Lighthouse
lorenzo1.jpg
Fort San Lorenzo
nativevillageofChagres.jpg
Village at Chagres
prrstationatgatun.jpg
Station at Gatun
sanlor1.jpg
Fort San Lorenzo
sanlorenzo.jpg
Fort San Lorenzo
gatun12.jpg
View of Gatun

Home

   email.jpg